Informatie over de derde editie van Op-de-Stip

Je kunt onder het kopje deelnemers vinden hoe laat je aan de beurt bent.
Zorg dat je ruim op tijd bent zodat je je vingers nog even warm kan spelen.

De "Op-De-Stip-crew" vangt jullie op en wijst de weg.
We gebruiken de hoofd ingang van de Philharmonie Haarlem.
Het is de bedoeling dat je met de andere kinderen van je blokje tegelijk naar binnen gaat en ook naar elkaar luistert (tussendoor gaan we niet lopen.)

Natuurlijk mag je fans, klasgenoten en familie meenemen: toegang gratis.
Ook mogen je ouders gewoon foto's maken van jouw spetterende optreden.
wij hebben een pianist die iedereen kan begeleiden , daar kan je gebruik van maken, maar het hoeft niet. Neem dan wel goed leesbare bladmuziek mee.

Wil je weten of je door bent naar de tweede ronde?
kijk dan maandag 20 januari in het "Haarlems dagblad"

Voor de niet-Haarlemmers zetten we het een paar dagen later op de site.
Nog vragen? neem gerust contact op met info@op-de-stip.nlDe prijzen worden beschikbaar gesteld door

               


                              

               


                                               

“Ristorante Piccolo” (Grote Markt Haarlem)HOERA de derde editie van Op-De-Stip gaat door !!!

Durf jij in de grote zaal van de Philharmonie op de Stip?

Dit is je kans om een solo met echt orkest te kunnen spelen op je instrument.

Eerst ronde 19 januari : je mag spelen wat je wil

tweede ronde 9 februari je speelt een stuk wat ook met orkest uitgevoerd kan worden

Finale 9 Maart concert met echt orkest: tien finalisten mogen een stuk spelen in de grote zaal begeledi door een echt symfonie orkest.

alle rondes zijn in de Philharmonie Haarlem

Geef je snel op via het inschrijf formulier op de deelnemers pagina.
Je moet wel €10,- inschrijfgeld over maken op rekening nummer 1261.56.328 op naam van Stichting Op-de-Stip!

Iedereen mag "Op-De-Stip" komen staan!!!
tot 19 januari

"ER IS EEN PIANIST AANWEZIG DIE JULLIE KAN BEGELEIDEN, NEEM JE DAN WEL DE BLADMUZIEK MEE?"Algemene informatie Stichting Op-de-Stip

Stichting Op-de-Stip
Lange Begijnestraat 11, Haarlem
Postbus 491, 2000 AL Haarlem
Telnr: 023-5121212
Fiscaal nummer: 8223.57.987

Stichting Op-de-Stip heeft als doelstelling:
- Het stimuleren van klassieke muziekbeleving en beoefening voor jongeren op
  amateurniveau in de regio Kennemerland, zulks ondermeer door het organiseren van een
  wedstrijd voor jongeren.
- Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe
  bevorderlijk kunnen zijn, een en ander zonder winstoogmerk.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:
- Frank Mulder (voorzitter)
- Jaap Lampe (secretaris) en
- Monica Versteegh (penningmeester)

Bekijk hier het verslag van Klassiek van de Toekomst 2017!

Voor het beleidsplan klik hier en voor het beloningsbeleid, de doelstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording klik hier.

Bekijk hier het verslag van Op-de-Stip 2014!